INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015 będą przyjmowane od dnia 1 września 2014 r., zaś wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2014 r.

Informacji udziela OPS Gaszowice, pok. nr. 23, nr. tel. 32 4327162 

Do obliczenia dochodu niezbędne są 2 dokumenty:

1) Zaświadczenie o wysokości dochodu pełnoletnich członków rodziny za 2013 r. z Urzędu Skarbowego,

2) Zaświadczenie o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie  zdrowotne (9%) za 2013 r. z Zakładu Pracy bądź ZUS-u.