Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

INFORMACJA

Gmina Gaszowice w roku 2015 również przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Realizatorem programu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach.

 

Podprogram 2015 trwać będzie od maja 2015 r. do lutego 2016 r.

 

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ są objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji żywnościowej, korzystające z pomocy tutejszego Ośrodka. Na rok 2015 zakwalifikowano 300 osób.

 

Pierwsza partia żywności wydawana będzie w dniu 15.06.2015 r. od godz. 10.00 do 15.30 w magazynie OPS ( tył Urzędu Gminy).