Informacja

Rodzina 500
W związku z uruchomieniem od 1 kwietnia programu „500+” Gmina Gaszowice wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców w okresie od 01.04.2016-15.04.2016 r., przygotowała punkty obsługi tego programu w każdym z sołectw. Punkty te będą czynne według poniższego harmonogramu. W tym okresie wnioski będą wydawane i przyjmowane tylko w wyznaczonych punktach. Od 18.04.2016r. wnioski będą już przyjmowane w budynku urzędu gminy w OPS.

 

Data dyżuru/ dzień

Sołectwo

Miejsce punktu

Godziny funkcjonowania punktu

1.04.2016

(piątek)

Szczerbice

OSP

1000-1800

Gaszowice

OKiS

03.04.2016

(niedziela)

Szczerbice

OSP

900-1300

oraz

1500-1800

Gaszowice

OKiS

Czernica

OK „Zameczek”

04.04.2016

(poniedziałek) 11.04.2016

(poniedziałek)

Gaszowice

OKiS

1000-1800

Czernica

OK „Zameczek”

5.04.2016

(wtorek)

12.04.2016

(wtorek)

Łuków Śląski

OSP

1000-1800

Szczerbice

OSP

6.04.2016

(środa) 13.04.2016 (środa)

Gaszowice

OKiS

1000-1800

Szczerbice

OSP

07.04.2016

(czwartek) 14.04.2016

(czwartek)

Piece

Świetlica środowiskowa

1000-1800

08.04.2016

(piątek)

15.04.2016 (piątek)

Czernica

OK „Zameczek”

1000-1800

Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od 1 kwietnia 2016r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Rodziny z jedynym lub pierwszym dzieckiem do 18 roku życia, aby uzyskać świadczenie muszą spełnić kryterium dochodowe 800zł na jednego członka rodziny lub 1200zł ( przy dziecku niepełnosprawnym). Rodziny składające wniosek na drugie i kolejne dziecko (do 18 roku życia) składają wniosek bez kryterium dochodowego.
 W celu usprawnienia kompletowania dokumentacji prosimy o dostarczenie:
- dowodów osobistych, aktów urodzenia dzieci (do wglądu),
- numeru konta osobistego.
Dla rodzin ubiegających się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:
- Pit 11, Pit 8, Pit 40 oraz zeznania podatkowe: Pit 37, Pit 36 każdego członka rodziny
1. W razie utraty dochodu w roku 2014 lub po roku 2014 do nadal:
- świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia lub umowy zlecenia, o dzieło,
- decyzje z ZUS np. dot. renty, emerytury, zasiłku chorobowego,
- decyzje z PUP,
- wydruk o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej z CEEID.
2. W razie uzyskania dochodu w roku 2014 lub po roku 2014 do nadal:
- umowy o pracę, zlecenia, o dzieło,
- decyzje z ZUS np. dot. renty, emerytury, zasiłku chorobowego,
- decyzje z PUP,
- wydruk o zarejestrowaniu działalności gospodarczej z CEIDG,
- jeśli uzyskanie dochodu nastąpi po roku 2014 to zaświadczenie pracodawcy określające wysokość dochodu za drugi miesiąc od uzyskaniu dochodu (wartość brutto i netto, składki społeczne, zdrowotne, podatek).


Szczegółowe informacje o programie można uzyskać pod nr tel. 32 4327162.