logo popz

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje , że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/ dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecnie kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.