logo popz

INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż w miesiącu lutym bieżącego roku wydano ostatnią partię żywności i zakończono realizacje Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.