INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż od 1 sierpnia 2017 r. przyjmuje na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+).

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,9010,prezydent-rp-podpisal-ustawe-o-zmianach-dla-rodzin.html

 

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin można pobrać ze strony:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/