POPZ logotypy full

 

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym będą wydawane paczki żywnościowe w magazynie Ośrodka Pomocy Społecznej z tyłu budynku Urzędu Gminy w dniu 19.12.2018 r. w godzinach od 10:00 do 15:00.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

POPZ logotypy full

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym będą wydawane paczki żywnościowe w magazynie Ośrodka Pomocy Społecznej z tyłu budynku Urzędu Gminy w dniu 15.11.2018 r. w godzinach od 10:00 do 16:30.


POPZ logotypy full

 

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym będą wydawane paczki żywnościowe w magazynie Ośrodka Pomocy Społecznej z tyłu budynku Urzędu Gminy w dniu 12.04.2018 r. w godzinach od 10:00 do 16:30.


 

POPZ logotypy full

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017 będą wydawane paczki żywnościowew magazynie Ośrodka Pomocy Społecznej z tyłu budynku Urzędu Gminy Gaszowice w dniu 15.02.2018r. w godzinach od 10:00 do 16.30.

 


 

POPZ logotypy full

 

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017 będą wydawane paczki żywnościowew magazynie Ośrodka Pomocy Społecznej z tyłu budynku Urzędu Gminy Gaszowice w dniu 14.12.2017r. w godzinach od 10:00 do 16.30.