POPZ logotypy full

 

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej informujemy, iż w ramach Programu Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018 będą realizowane działania towarzyszące dla osób korzystających z wsparcia z POPŻ w formie żywności w Gminie Gaszowice.                                   

 W dniu 12 marca 2019 r. o godz. 12.30 w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach odbędą się żywieniowe warsztaty tematyczne m.in. kulinarne, dietetyczne, niemarnowania żywności, edukacji ekonomicznej.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej informujemy, iż w ramach Programu Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017 będą realizowane działania towarzyszące dla osób korzystających z wsparcia z POPŻ w formie żywności w Gminie Gaszowice.                                   

 W dniu 9 listopada 2017 w godz. 9:00 – 12:30 oraz 9 listopad 2017 w godz. 13:00 – 16:30 w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach odbędą się żywieniowe warsztaty tematyczne m.in. kulinarne, dietetyczne, niemarnowania żywności, edukacji ekonomicznej