Informacja o świadczeniu wychowawczym. Program 500+

Kiedy można składać wnioski?


Wnioski można składać od 1 sierpnia br. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Świadczenie wychowawcze jest wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. 

Wniosek o świadczenie wychowawcze składamy raz do roku. Można go złożyć przez Internet lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaszowicach.

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko dokumentują sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenia lub zaświadczenia o dochodach.

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie ma konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

 

Wzór wniosku można pobrać ze strony:

 

 

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/500plus/2018/SW-1.3_v01.pdf

 

Poniżej zamieszczamy materiały informacyjne z zakresu 500 plus:

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/500plus/2017/Informator_Rodzina_500_07.2017.pdf

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/500plus/2017/500%20w%20pigulce%2014.07.2017.pdf