zapytanie ofertowo - cenowe na realizację Kursu prawo jazdy kat. B pobierz

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

 

 

Zapytanie ofertowo-cenowe na realizację Warsztatów psychologiczno - aktywizujących w ramach projektu "Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim" - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

 

Zapytanie ofertowo-cenowe na realizację Programu Aktywizacji i Integracji (PAI) w ramach projektu "Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim" - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Zapytanie ofertowo-cenowe na usługę cateringową na potrzeby organizowanych przez OPS spotkań i szkoleń w ramach projektu "Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim" - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Zapytanie ofertowo-cenowe na wynajęcie pomieszczenia celem prowadzenia szkoleń i spotkań w ramach projektu "Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim" - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz