Zespół Interdyscyplinarny

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) w dniu 24.02.2011 r. Uchwałą Rady Gminy został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół ten działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaszowicach. Zespół Interdyscyplinarny prowadzi zintegrowane i skoordynowane działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 

 Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gaszowice nr W.0050.27.2019 z dnia 26.02.2019 r. w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gaszowicach wchodzą:

1. Marzena Mandrysz – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – kierownik OPS Gaszowice

2. Marek Nowak – Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego – dzielnicowy KP Gaszowice

3. Jarosław Perenc – Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego – pracownik socjalny OPS Gaszowice

4. Angelika Nosiadek - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego - pracownik socjalny OPS Gaszowice

5. Agata Krupa - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego - pracownik socjalny OPS Gaszowice

6. Anna Kurpanik - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego - pracownik socjalny OPS Gaszowice

7. Andrzej Smolarski – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego – dzielnicowy KP Gaszowice

8. Adam Wawoczny – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego – przewodniczący GKRPA Gaszowice

9. Andrzej Staniucha – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego – kurator sądowy SR Rybnik

10. Katarzyna Skupień – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego – pedagog szkolny SP Piece

11. Aleksandra Kuśnierek – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego – pedagog szkolny SP Czernica

12. Justyna Gawrońska  – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego – pedagog szkolny SP Szczerbice

13. Sylwia Miera – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego – pedagog szkolny SP Gaszowice

14. Agata Bierońska - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego - położna NZOZ Czernica

15. Barbara Szefer - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego - pielęgniarka NZOZ Gaszowice